Sponsored Ads

หลังจากได้กลับบ้านไปดูแลพ่อซึ่งป่วยอยู่สักพัก ก็ได้แนวคิดในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะคนสูงวัย หรือผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอมากๆ ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งแม้แต่แก้วน้ำยังยกไม่ขึ้น เดินเหินไม่ต้องพูดถึง 

 

ตัวอย่างแนวทางดูแลผู้ป่วยแบบต่างๆ 

การเตรียมอุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ป่วย

อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ป่วย ควรเตรียมไว้เป็นชุดๆ เช่น ทิชชู่ ไม่ควรใช้แบบม้วน เพราะยุ่งยาก ควรใช้แบบแผ่น

ถ้าผู้ป่วยไม่ค่อยมีแรง ควรใช้แก้วขนาดเล็ก อุปกรณ์อื่นๆ อย่าง จาน ชามช้อน ควรแยกสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ เตรียมไว้เป็นชุดๆ เก็บและล้างในครั้งเดียวเพื่อประหยัดเวลาทำงาน

ห้องน้ำ ห้องสุขา ถ้าผู้ป่วยยังพอจะเดินเองได้ ควรทำราวให้จับ เพื่อป้องกันการหกล้ม ส่วนโถส้อม กรณ๊ใช้แบบนั่งยอง ควรซื้อโถส้อมแบบนั่ง ซึ่งมีชุดสำเร็จเอามาครอบโถแบบนั่งยองได้เลย เพราะการนั่งถ่ายแบบนี้ สร้างความลำบากให้ผู้ป่วยอย่างมาก

 

การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

ควรให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายบ้าง อย่าให้นอนซม การฝืนออกกำลังกายจะช่วยให้หายป่วยเร็วขึ้น

ควรแบ่งเวรกันดูแล เหมือนเฝ้ายาม กรณ๊ผู้ป่วยที่อาจจะต้องการการดูแลตลอดเวลา อย่าดูแลแบบนอนหลับๆ ตื่นๆ จะทำให้เพลียมาก 

 

สิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วย

การวางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ผู้เขียนให้ความสำคัญมาก พยายามวิเคราะห์และหาวิธีในการดูแลที่จะช่วยลดเวลาในการทำงาน ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ดูแลมีเวลาไปทำอย่างอื่น โดยเฉพาะในกรณีของผู้ป่วยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแล้ว หากไม่วางแผนให้ดี ก็จะเสียเวลาทั้งวัน งานการก็ไม่ได้ทำ ป่วยคนเดียวพังทั้งบ้านได้สบายๆ 

 

 

Sponsored Ads

.

.

Sponsored Text Ads